Press release from Companies

Publicerat: 2021-01-27 16:20:47

FX International AB: FX International AB senarelägger publicering av delårsrapport Q2 2020/2021

FX International AB (publ) senarelägger sin delårsrapport för perioden juli – december 2020. FXI har tidigare komunicerat att puplicering av delårsrapporten skulle ske den 29 januari 2021. Nytt datum för publicering är 26 februari 2021.

För ytterligare information kontakta:

Sofie Danielsson, CEO

+46 (0) 708 901097
sofie.danielsson@fxi.se


FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning och erbjuder alternativa investeringsalternativ för professionella investerare.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, samt den genom Valor kontrollerade fonden Valor Global FX. Handelsplattformen Genova FX baseras på statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om FX International AB

Prenumeration