Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-04 09:04:00

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund, värde 650 KSEK

Mölndal                                                                                      2021-02-04

                                                                                                                                                                                     

CGit tar en ny order med befintlig kund. Kunden, som är verksam inom juridik, erbjuder sin marknad en heltäckande service inom det immaterialrättsliga området. De erbjuder patent-, design och varumärkesombud samt jurister med spetskompetens inom hela det immaterialrättsliga området.

Det här är ett nytt kundsegment för oss och det är strategiskt viktigt att växa på nya marknader.

Kundens behov är att uppnå en effektivare, säkrare och automatiserad drift.
Ordern avser arbetsplats som tjänst, som är en del av CGit´s tjänstepaket inom Auto IT.

Ordervärdet är 650 KSEK.

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4:e Februari 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit

Prenumeration