Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-05 08:45:00

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Påminnelse om avnotering av Slottsvikens A-aktie idag 5 februari

Styrelsen i Slottsviken vill påminna om att idag den 5 februari är sista handelsdag för Slottsvikens aktie av serie A. Avnoteringen avser endast A aktierna och kommer inte ha någon påverkan på B-aktierna eller bolaget i övrigt.

För mer information kontakta:

Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Prenumeration