Press release from Companies

Publicerat: 2021-03-25 22:37:55

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Flaggningsmeddelande i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Lackarebäck Holding AB (org.nr 556864-1475, nedan "Lackarebäck") äger sedan tidigare 3 356 337 A-aktier och 6 129 581 B-aktier i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) (org.nr 556229-2820, nedan "Slottsviken").

Det totala antalet röster i Slottsviken har förändrats till följd av det nyligen genomförda omstämplingsprogrammet. Lackarebäcks röstandel uppgår nu till cirka 52,15 procent jämfört med tidigare cirka 49,999 procent. Lackarebäcks andel av det totala antalet utestående aktier uppgår oförändrat till cirka 28,02 procent.

Utöver ovanstående innehav äger närstående till Lackarebäck ytterligare 780 001 B-aktier i Slottsviken. Av dessa är 90 000 B-aktier utlånade till likviditetsgarant.

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Prenumeration