Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-01 14:14:30

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Flaggningsmeddelande i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Daniel Stensiö har med med närstående bolag förvärvat 213 728 B-aktier i Slottsviken.

Daniel Stensiö tillsammans med närstående bolag PXL Perfect AB äger sedan tidigare 0 A-aktier och 8 250 000 B-aktier i Slottsviken, motsvarande 24,37 % av aktiekapitalet och 10,84 % av rösterna. Efter förvärv av 213 728 B-aktier äger Daniel Stensiö tillsammans med närstående bolag 0 A-aktier och 8 463 728 B-aktier, motsvarande 25,00 % av aktiekapitalet och 11,12 % av rösterna.

 

För mer information kontakta:

Jakob Österberg, VD
  Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
 E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

 Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Prenumeration