Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-01 16:32:25

Safe at Sea AB: Isländsk sjöräddningsstation investerar i ännu ett RescueRunner system

Björgunarsveitin Eining är ett räddningsteam i Breiðdalsvík på östkusten av Island. De har lång erfarenhet och mycket hög kompetens inom räddningsaktioner och har nu haft sin första RescueRunner i två år. De har du bestämt sig för att investera i ett andra Rescuerunnersystem. 

Efter att ha deltagit vid en presentation/demonstration som Safe at Sea gjorde i Fáskrúðsfjörður på Island för tre år sedan följde Björgunarsveitin Eining teamet hur deras systerorganisation/team i Fáskrúðsfjörður (som valde att investera i ett RescueRunner system redan då) hade stor användning för sin RescueRunner det kommande året. De imponerades av hur mycket olika uppdrag Fáskrúðsfjörður kunde göra med den och under 2019 bestämde de sig för att köpa sin första egna RescueRunner.

"Vi använder vår RescueRunner för kustnära sök och räddning och som en första insatsenhet då vi hjälper mindre fiskebåtar i vår bukt. Vi har många öar och rev här och RescueRunnern är mycket smidigare och mer effektiv än vår "Zodiac RIB D-Class" vid den typen av uppdrag. Åh för att vara helt ärlig så har det varit en dröm för oss att ha två RescueRunners; says Ingólfur Finnsson, Head of the Björgunarsveitin Eining team.

RescueRunnersystemet kommer att levereras i Q2 2021

Ordervärde: 286 000 SEK

 


Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-01 16:32 CET.

Linda Ahl
VP / Sales and Business Development Manager
Linda.Ahl@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Safe at Sea AB

Prenumeration