Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-13 08:58:25

FX International AB: FXI lämnar in stämningsansökan mot tidigare styrelsemedlemmar

Stämningsansökan rör de närståendetransaktionerna som framkom och upptogs av FXI:s revisor i Bolagets revisionsberättelse samt årsredovisning för räkenskapsåret 2019/2020. Se även pressmeddelande av 2020-09-15 och 2020-10-05.

 

FX International AB (publ) lämnar in en stämningsansökan mot tre tidigare styrelsemedlemmar. Kravet riktar sig mot de transaktioner som gjordes till de tidigare styrelsemedlemmarnas närstående bolag under räkenskapsåret 2019/2020.

Stämningsansökan är resultatet av ett omfattande arbete som oberoende advokatbyrå lagt ned för att reda ut turerna kring de upptagna närståendetransaktionerna till tidigare styrelsemedlemmars bolag. FXI har genom utredningens gång uttömt möjligheterna för dialog, utan sakligt gensvar, och lämnar därav in en stämningsansökan vid Lunds Tingsrätt.Sofie Danielsson

CEO
+46 (0) 708 901097
sofie.danielsson@fxi.se


FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning och erbjuder alternativa investeringsalternativ för professionella investerare.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, samt den genom Valor kontrollerade fonden Valor Global FX. Handelsplattformen Genova FX baseras på statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om FX International AB

Prenumeration