Reports

Publicerat: 2021-04-15 09:00:00

Lovisagruvan AB: KVARTALSRAPPORT 1 / 2021

Kvartal 1, januari-mars 2021 i moderbolaget

  • Intäkterna från malmleveranser blev 13,7 MSEK (mot 7,4 för samma period 2020).
  • Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 1,7 MSEK (3,0).
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar blev -0,4 MSEK (1,3).
  • Resultatet efter finansnetto blev -0,4 MSEK (1,3).
  • Vinsten per aktie blev -0,10 SEK (0,30).

Inom kvartalet har två båtlaster om 8 849 ton sorterad malm levererats till Boleslaw i Polen. Föregående år levererades en båtlast om 4 452 delvis sorterad malm under samma period.

Intäkterna blev 13,7 MSEK, mot 7,4 MSEK föregående år.

Förutom den högre leveranskvantiteten påverkades intäkterna av de högre metallpriserna men avdraget för retroaktiv pris och haltkorrigering blev -1,4 (0,1) och även metallhalterna var lägre.

Produktionen av malm var betydligt under den planerade och uppgick till 9 008 ton (10 008) en minskning med 10 %. En relativt stor del av produktionen kom från det nya området C, 3 226 ton eller 36 %, och den malmen har betydligt lägre blyhalt.

6 774 ton malm har sorterats under kvartalet (7 506) och 3 313 ton har avskilts som gråberg (2 021).

Malmlagret har minskat från 6 620 till 3 116 ton varav ca 40 % är sorterat. Värdet på lagret minskade med 2,9 MSEK till 3,1 MSEK.

Produktionskostnaderna är i stor utsträckning fasta och blev därför högre räknat per ton.

Gruvresultatet blev 1,7 MSEK (3,0).

Prospekterings och utvecklingskostnaderna blev 0,5 MSEK (0,1).

Rörelseresultatet efter avskrivningar blev -0,4 MSEK (1,3).

Läs mer hos Cision
Läs mer om Lovisagruvan AB

Prenumeration