Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-15 15:14:33

Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus System AB och Transdev Sverige AB ingår lokalt samarbetsavtal i Umeå

Hybricon kommer fortlöpande att utföra reparationer på de bussar som används i region- och E4 trafik. Avtalet beräknas vara värt ca 100 TSEK per månad.

  • Avtalet är ett steg i det pågående arbetet med att stärka relationerna med Transdev, främst lokalt men även centralt. Det är också en naturlig ersättning för serviceavtalet på Arctic Whisper bussarna som avslutas den 26 april 2021 säger Mårten Fuchs, VD på Hybricon.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072-733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration