Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-20 15:21:55

Alltainer AB: Förtydligande: Det som har förtydligats i detta pressmeddelande är understruket. Alltainer AB (Publ): Ramavtal värd minimum 5,15 MUSD

Pressmeddelande 2020-04-10

Alltainer har ingått ramavtal med Mountain Container i Montana om löpande leverans av kontorscontainers. Avtalet löper fram till slutet av 2023 och kan utökas i takt med att Alltainer ökar sin kapacitet. Värdet på leveranserna som Mountain Container har  förbundit sig att köpa under perioden fram till slutet 2023 uppgår till minimum 5,15 Millioner USD. Initialt har bolaget mottagit order på testenhet, varefter löpande order på minimum 180 000 USD för varje leverans tills totalordern har levererats. Mountain Container är en stor aktör inom handel med container i det nordvästliga USA och är samtidig leverantör av tomma containers till Alltainer i Vietnam. Avtalet har ingåtts mellan Alltainer och Mountain Container. Alltainers generalåterförsäljare i USA har accepterat avtalet. Första testleverans kommer ske inom de närmsta veckorna.

VD Jakob Kesje kommenterar:

”Det är glädjande att med denna order kunna säkra en orderbas för verksamheten som vi kan bygga utifrån. Det är ingen nyhet att marknaden för tomcontainer och sjöfrakt för tillfället är besvärligt och att leveranser fördröjs väsentligt. Detta skapar givetvis också en osäkerhet kring priser på material och frakt som påverkar kundernas beslutsprocess. En beslutsprocess som redan är påverkat av rådande pandemi. Därför är det extra glädjande att det är Mountain Container som är kunden för denna ramorder, då de har bra insikt och resurser inom container handel, transport av container samt på så sätt kan bidra positivt till produktionsflödet” säger VD i Alltainer AB Jakob Kesje.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

VD Jakob Kesje, Tel 0763-11 19 11

Mail: jk@alltainer.com
 

Denna information är sådan information som Alltainer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021.

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Alltainer AB

Prenumeration