Reports

Publicerat: 2021-05-05 10:25:10

Invent Medic Sweden AB: Invent Medic Sweden AB presenterar kvartalsrapport för Q1

Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets rapport för kvartal 1 2021.

Trenden för bolagets försäljning är positiv för tredje kvartalet i rad. Under det första kvartalet 2021 ansökte vi om FDA godkännande för Efemia kontinensstöd i USA, initierade testning på kvinnor av vår kommande menskoppsprodukt och förstärkte bolagets marknadssatsning med två nya positioner. Dessutom lämnades en första patentansökan in för menskoppskonceptet.

1 januari – 31 mars (jmf kvartal 1, 2020)

  • Nettoomsättning uppgick till 562 (402) KSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 4 297 (-3 699) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till - 0,27 (0,25) SEK
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 11 985 (24 273) KSEK

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invent Medic Sweden AB

Prenumeration