Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-25 12:44:33

Plejd AB: Plejd påbörjar bearbetning av ytterligare 9 marknader

Bolaget påbörjar bearbetning av ytterligare 9 länder enligt den tidigare kommunicerade planen att parallellt påbörja den första fasen i många länder som involverar främst att skapa relationer och få in produkterna hos elgrossister på dessa marknader. De marknader som bearbetning påbörjas på efter en långtgående analys är Tyskland, Spanien, Polen, Schweiz, Belgien, Österrike, Portugal, Ungern och Island. Främsta kriterierna för marknaderna har varit potential relativt mängden produktanpassningar som behöver göras. 

Dessa marknader är utöver Norge, Finland och Nederländerna som Bolaget redan påbörjat bearbetning av. Bolaget uppskattar att potentialen av alla nuvarande identifierade internationella marknader är 10 gånger större än nuvarande produkterbjudande i Sverige. Potentialen har uppskattats genom att främst jämföra den relativa storleken av direktägda bostäder i varje land relativt Sverige som referensmarknad. Detta då incitamentet för smart belysning är större i direktägda fastigheter relativt hyresfastigheter. Vidare har det tagits hänsyn till att belysningsstyrning som dimring är inte lika vanligt i övriga Europa som det är i Sverige och Norge. Med alla dessa faktorer uppskattas den teoretiska potentialen för bolagets nuvarande produktserie till ca 10 gånger den svenska marknaden. Kommersiella installationer eller nya produktkategorier har det inte tagits hänsyn till. 

VD Babak Esfahani kommenterar

Det är viktigt att poängtera att även om vi påbörjar bearbetning idag så kommer det ta tid innan vi ser signifikanta intäkter från dessa satsningar, vi uppskattar att det tar ca ett år innan en första nivå av intäkter börjar komma och ca två år innan en ny marknad börjar skala. Även viktigt att poängtera är att trots att vi expanderar vår tillgängliga marknad med en faktor 10 så kommer de olika marknaderna att ha olika utmaningar som gör utfallet av varje marknad svårt att bedöma i nuläget. Trögheten kommer utifrån processen att skapa relationer och komma in på de stora grossisterna på respektive marknad, likväl de produktanpassningar som behöver göras. Det är då ytterst viktigt att påbörja de här processerna parallellt i många länder då dessa första steg kostar relativt lite men tar lång tid. Genom att påbörja bearbetningen av dessa länder parallellt har vi för avsikt att över de kommande åren ha ett konstant flöde av marknader som bidrar till att hålla tillväxten hög i vår multidimensionella tillväxtstrategi. 


 

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är en ledande nordisk leverantör av smart belysningsstyrning. Med användarupplevelsen i fokus görs smart belysningsstyrning enkel och tillgänglig för alla.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Plejd AB

Prenumeration