Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-04 18:00:00

Wonderful Times Group AB: Wonderful Times Group AB: Avtal med Warner Brothers

Denna information är sådan information som Wonderful Times Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2021 kl. 18:00.

 

Wonderful Times Group (WTG) har tecknat ett treårigt samarbetsavtal med Warner Brothers (WB). WTG får genom avtalet möjlighet att använda WB:s olika karaktärer/varumärken på utvalda produkter, bla sällskapsspel. Exempel på karaktärer/varumärken är Harry Potter, Batman, Superman mfl. WTG betalar royalties till WB vid försäljning av framtagna produkter med WB:s karaktärer/varumärken. Produkterna får säljas i Norden.

 

Framtagna produkter kommer tidigast att börja säljas under Q4 2021 och väntas då bidra positivt till försäljningen för WTG.
 

För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller kontakta:

Sofia Ljungdahl, VD och koncernchef, Wonderful Times Group AB
Mobil: 070-486 99 83

E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wonderful Times Group AB

Prenumeration