Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-09 09:00:56

Dalsspira Mejeri AB: Dalsspiras försäljning minskar med 24 % i maj

För maj 2021 uppgick försäljningen till 2 222 tkr (2 927 tkr) vilket motsvarar en minskning med 24 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 11 422 tkr (12 953 tkr), en minskning med 12 % jmf mot föregående år.
 

Månad              (tkr) 2020 2021 Procentuell förändring
Januari 2 537 2 146         -15 %
Februari 2 419       2 304           -5 %
Mars 2 537       2 495           -2 %
April 2 534       2 255         -11%
Maj           2 927         2 222         -24%
Juni           2 726
Juli 2 970
Augusti           2 431
September 2 176
Oktober           2 242
November 2 133
December 2 376


 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 073-068 82 18

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

 

Dalsspira mejeri AB (publ)
Håbynvägen 6                                                        
Telefon: 0528-500 01
E-post: malin@dalsspira.se
Hemsida: www.dalsspira.se                              

Tidsplan för finansiell rapportering

2021-08-20 Kvartalsrapport 2

2021-11-12 Kvartalsrapport 3

 

Denna information är sådan som Dalsspira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-09.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB

Prenumeration