Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-09 13:15:00

Premium Snacks Nordic AB: Hållbarhetsredovisning 2020

Nu släpper vi Premium Snacks Nordic-koncernens redogörelse för 2020 års hållbarhetsarbete

Inom Premium Snacks och våra verksamheter arbetar vi aktivt med hållbarhet och väger in dess olika aspekter i vårt dagliga arbete. Med hjälp av en hållbarhetsredovisning får vi en överblick över hur vi bidrar till en långsiktig hållbar utveckling och hur vår påverkan på omvärlden ser ut över tid.

Vårt hållbarhetsarbete omfattar sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter där FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är vägledande.

”Vi har under flera år aktivt arbetat med olika aspekter av hållbarhet och för första gången väljer vi nu att externt redovisa vårt arbete. Vi vill visa våra kunder och konsumenter vad våra fokusområden är och hur vi försöker bidra till ett bättre samhälle”, säger Kvalitets- och Hållbarhetschef Susanne Johansson.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@premiumsnacksnordic.com

Mobil: +46 (0)705-125530

Om Premium Snacks Nordic AB

Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Premium Snacks Nordic AB

Prenumeration