Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-22 15:06:01

Safe at Sea AB: Safe at Sea vidareutvecklar samarbetet med Swede Ship Marine

Safe at Sea har sedan februari i år registrerat ett helägt dotterbolag i Italien och man har nu genom dotterbolaget Safe At Sea srl. signerat ett agentavtal för Swede Ships modellprogram på den italienska marknaden.

Safe at Sea har under en lång tid bearbetat och skapat förutsättningar för fortsatt marknadsbearbetning av medelhavsområdet och Italien specifikt. Under många år har Safe at Sea även byggt en stark relation till Swede Ship Marine AB, ett svenskt varv som producerar och säljer bl.a. sök- och räddningsbåtar. Swede Ship Marine har under lång tid både utvecklat och levererat sina olika modeller till kunder med höga operativa krav såsom Svenska Sjöräddningssällskapet, Norska Redningsselskapet med flera och man ser nu möjligheten att ihop med Safe at Sea etablera sina båtsystem på den italienska marknaden.

Det vidareutvecklade samarbetet med Swede Ship Marine följer planen för marknadsbearbetning av medelhavsområdet och med agentavtalet är ambitionen att ytterligare stärka vår och Swede Ships position och generera nya affärsmöjligheter i Italien."Italien är en mycket intressant marknad och vi är övertygade om att vi som agent för Swede Ship Marine på den italienska marknaden kan ta tillvara affärsmöjligheter bortom vår ordinarie produktportfölj med små och flexibla räddningssystem." säger Henrik Hartman, CEO på Safe at Sea.För mer info vv kontakta


Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-22 15:06 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman, CEO Safe at Sea AB                                

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Bo Axelsson, President & CEO Swede Ship Marine AB
Telefon +46 (0)730 70 78 68
bo.axelsson@swedeship.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Safe at Sea AB

Prenumeration