Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-29 08:40:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Mexikanskt patent för Temodex/SI-053 är beviljad

 

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget", org.nr 556991-6082) har idag, den 29 juni 2021, fått information om beviljande av patentansökan i Mexiko som gäller bolagets front-line produkt Temodex/SI-053.
Patentgodkännandet innebär ett skydd för teknologi och produkt i Mexiko minst till år 2036.
"Det är en mycket viktig milstolpe i utvecklingen av SI-053 då Mexiko är en av de snabbaste växande marknader där vi planerar att expandera den globala kommersialiseringen av produkten, - kommenterar Igor Lokot, VD för DBP. - Vi har även andra ansökningar som är under granskning för andra viktiga marknader."
Om SI053/Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Vitryssland, är registrerad i Belarus sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt. Video presentation: https://youtu.be/v1YLyyUS7DA  


Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-29 08:40 CET.

____________________________________________________________________
Fullständigt bolagsnamn:     Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:        556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:               SE0007185525 
För mer information, kontakta: 
Igor Lokot, VD
Hemsida: http://www.doublebp.com/
Maila till: info@doublebp.com
Följ oss på LinkedIn och Twitter!
____________________________________________________________________
Information om Double Bond Pharmaceutical International AB
DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB

Prenumeration