Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-30 10:30:00

Acosense AB: Acosense tecknar avtal med distributör i Brasilien

Acosense har tecknat avtal med After Market Partner (SE-AMP) om distribution av Bolagets produkter i Brasilien. AMP har sedan tidigare många års erfarenhet av att marknadsföra och sälja produkter mot den brasilianska papper- och massaindustrin.

Med omkring 200 bruk är Brasilien en ledande aktör inom den globala papper- och massaindustrin och landet hyser några av världens största massaaktörer. I första skedet kommer ca 40 bruk, främst kraftmassa- och kartongbruk, att approcheras.

Brazil have the largest and most modern pulp mills in the world. New break through technology like the Acosense offering will further supporting daily operation of these mega mills and increasing operation efficiency above current benchmarks. We see a good fit between market needs and the product program which will support a fast market introduction.” säger Par-Erik, ansvarig hos AMP.

"Nu när vi börjar skönja det som förhoppningsvis är slutet på pandemin kan vi börja sjösätta de planer som arbetats fram under det senaste året. Sedan våren 2020 har vi, parallellt med teknikutvecklingen, jobbat intensivt med att arbeta fram en strategi för att skala upp den internationella försäljningen och identifiera lämpliga partners. Det känns mycket bra att vi nu äntligen kommit till en fas där vi kan lyfta dessa planer från ritbordet och ta med dessa ut till prioriterade marknader. " säger Karl Nilsson, VD för Acosense.

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

 

Short SE-AMP
SE-AMP a Brazilian based company with an industry experience for over 30 years are supplying to the Brazilian P&P industry for more than 10 years,

Läs mer hos Cision
Läs mer om Acosense AB

Prenumeration