Press release from Companies

Publicerat: 2021-07-06 10:11:48

JS Security Technologies Group AB: JS Security släpper en open-source baserad tjänst

JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) släpper idag en open-source baserad cybersäkerhetstjänst vid namn SecurePass. 

SecurePass ger användaren möjlighet att säkert skicka t.ex. lösenord eller andra känsliga uppgifter via en krypterad länk. Användaren bestämmer själv hur länge länken skall vara giltig. När länken antingen har öppnats, eller att giltighetstiden har löpt ut, så tas den permanent bort. Länken går enbart att öppna en gång.

 

SecurePass är baserat på ett open-source bibliotek och är initialt kostnadsfritt för alla användare.

 

Länk till SecurePass: https://securepass.jssecurity.tech/

 

‘’Med SecurePass kan vi eliminera de risker som idag finns med distribution av lösenord och annan känslig information via mail eller sms. Vi ser stora möjligheter att vidareutveckla SecurePass till att kunna erbjuda lagring av den skickade samt mottagna informationen, och således skapa ytterligare intäktskällor.’’ säger Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

 

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB

Prenumeration