Press release from Companies

Publicerat: 2021-07-06 11:15:20

Lovisagruvan AB: Lovisagruvan ansöker om rätt att provbryta i kopparprojektet Centrala Pahtohavare inför ansökan om bearbetningskoncession

Under Lovisagruvans samråd inför ansökan om bearbetningskoncession för vårt
kopparprojekt Pahtohavare K1 har det framkommit att Länsstyrelsen i Norrbotten kommer
att kräva en ingående Natura 2000 redogörelse redan i detta tidiga skede av
tillståndsprocessen. 
En sådan redogörelse är ett mycket tids- och resurskrävande arbete och förutsätter fakta som
inte är tillgängliga idag.
Det är bolagets uppfattning dels att problemet är av måttlig omfattning dels kan lösas när vi
fått möjlighet att utforma den tekniska designen på framförallt förädlingssteget till färdig
koppar.
Det är ett problem för hela gruvbranschen att myndigheterna valt denna ordning.
För närvarande utreder också Näringsdepartementet en ändring av Minerallagens tillämpning
som innebär att Natura 2000 frågan skall behandlas först i samband med den slutliga
miljötillståndsfrågan.
Mot denna bakgrund har Lovisagruvan beslutat att avvakta med ansökan om
bearbetningskoncession och i stället ansöka om tillstånd för provbrytning av en mindre
malmkvantitet, för att användas i arbetet med utvecklingen av processen fram till färdig
koppar och även för metoderna för avfallshanteringen.
Tidpunkten för produktionsstarten behöver då inte senareläggas. Arbetet med Natura 2000
redogörelsen blir enklare och kommer att kunna baseras på säkrare fakta. Den kommer
därmed att utgöra ett bättre beslutsunderlag för tillståndsmyndigheterna.

 

Styrelsen i Lovisagruvan

 

För eventuella frågor, kontakta
Göran Nordenhök 070 511 32 12
nordenhok.g@gmail.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Lovisagruvan AB

Prenumeration