Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-27 11:39:45

ES Energy Save Holding AB (publ): Energy Save del av El-Björns nya affärsområde

Energy Save och El-Björn inledde tidigare i år ett samarbete för att erbjuda byggbranschen en energieffektiv lösning för rätt byggklimat. Försäljningssamarbetet går nu in i nästa fas, när El-Björn lanserar ett nytt affärsområde, El-Björn Energi. Affärsområdets mål är att tillsammans med Energy Saves produkter leverera närproducerad energi på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Byggsektorn ska bli klimatneutral till 2045, men redan i januari 2022 införs krav på klimatdeklarationer, för att minska klimatpåverkan från byggandet. I jämförelse med traditionell uppvärmning, sänker Energy Saves Plug-in-moduler koldioxidutsläppen med upp till 80 procent. Energy Saves och El-Björns gemensamma produktkoncept avseende temporärt klimat tar en tätposition för att minska byggsektorns klimatavtryck och energianvändning. Produktkonceptet, som nu blir en del av affärsområdet El-Björn Energi, bygger på Energy Saves Plug-in-moduler som energikälla, och El-Björns distributionssystem med fläktar, slangar och styrsystem.

– Tillsammans med El-Björn erbjuder vi nu ett produktkoncept som ger byggbranschen en möjlighet att nå sina höga hållbarhetsambitioner, samtidigt som arbetsmiljön och klimatet för medarbetarna på byggarbetsplatsen förbättras. Det är en styrka för konceptet att El-Björn nu tar det här steget och skapar ett eget affärsområde för energi, säger Niklas Hansson, projekt- och affärsutvecklingschef för ES Systems AB, ett av Energy Saves dotterbolag.

– Vårt gemensamma koncept möjliggör minskat el- och energibehov, och ger minskad klimatpåverkan till en lägre kostnad och med kortare byggtider, lägger Niklas Hansson till.

Det fördjupade samarbetet breddar och stärker Energy Saves distributionskedja samtidigt som det i och med El-Björns nya affärsområde blir än tydligare för kunden var de kan hitta en helhetslösning för grön energi.

El-Björn Energi öppnas inledningsvis mot den svenska marknaden, parallellt med samverkansprojekt i de nordiska grannländerna, och kommer till en början att inrikta sig mot byggvärme och torkprocessen på byggen.

Minskat klimatavtryck från byggsektorn spelar en viktig roll för att Sverige ska nå sina klimatmål. Den lösning som Energy Save och El-björn tillhandahåller minskar koldioxidutsläppen med upp till 80 procent, sparar energi, och möjliggör också att kapacitet i elnätet frigörs, vilket spelar en avgörande roll i den pågående energiomställningen. 

För mer information, kontakta:

Niklas Hansson, Projekt- och affärsutvecklingschef, Energy Save, nh@energysave.se

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ES Energy Save Holding AB (publ)

Prenumeration