Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-20 09:39:50

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1 MSEK

Mölndal       2021-09-20                                                                                                                                                                                                                                             

CGit tar en ny order inom AI/Deep Learning med befintlig kund. Kunden, som är verksam inom Automotive, har tagit beslutet att fortsätta investera och utveckla sin plattform för AI/Deep Learning. Ordern är värd 1 MSEK.

Det är en bekräftelse på att vi har ett otroligt starkt erbjudande inom AI/Deep Learning plattformar och stabila relationer med våra kunder. Det är spännande att följa våra innovativa kunder i deras utveckling och CGit tackar för förtroendet., säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

CGit fortsätter att bygga sitt kunskapshus inom AI/Deep Learning.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e september 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit

Prenumeration