Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-24 12:56:54

ESEN eSports AB: ESEN eSports AB förvärvar resterande 49% i 2Prove AB

ESEN ESPORTS (ESEN) har ingått avtal om förvärv av de resterande 49 procent av aktierna i bolaget 2Prove AB (559261-4688). Köpeskillingen uppgår till 2 940 000 kr. Säljare av aktierna är GRUNDBULTEN 38789 AB U.N.T. FRATELLI EQUITY AB (“Säljaren”) som ägs till lika delar av Alexander Dypbukt och Mikael Lundgren.

Bolaget meddelade den 1 mars 2021 att det ingått avtal om förärv av 51 procent av aktierna i 2Prove AB. Enligt överenskommelsen skulle ESEN under den kommande tvåårsperioden förvärva resterande 49 procent av aktierna i 2Prove AB.

“Eftersom 2Prove visar en mycket god utveckling avseende både tillväxt och resultatutveckling, bedömer styrelsen i ESEN att det är fördelaktigt för ESEN:s aktieägare att genomföra förvärvet redan nu istället för under 2022 och 2023, som tidigare avtalats. Utöver det bedömer styrelsen att det finns stora synergier att göra genom att fullt integrera 2Prove i ESEN, säger Per Hägerö, Styrelseordförande i ESEN.”

Med stöd av bemyndigandet från bolagstämman har styrelsen i ESEN beslutat att betalning av köpeskillingen sker genom en riktad kvittningsemission av 4 900 000 aktier i ESEN till en teckningskurs på 60 öre per aktie till GRUNDBULTEN 38789 AB U.N.T. FRATELLI EQUITY AB. 

Köpeskillingen baseras en förhandling mellan Säljaren och Köparen där 2Prove värderas till 6 miljoner kronor.

Utöver den initiala köpeskillingen utgår en tilläggsköpeskilling på 24 procentpå EBIT i 2Prove AB  för perioden 2021, 2022 och 2023. Tilläggsköpeskillingen kan erläggas genom en riktad emission, kontant betalning eller en kombination av dessa. 

Säljaren har förbundit sig till följande lock-up klausul enligt följande villkor.

  • under perioden 2021-10-01 och 2021-12-31 äger Säljaren rätt att överlåta högst 15% av de aktier som Säljaren erhåller som köpeskilling
  • under perioden 2022-01-01 och 2022-03-31 äger Säljaren rätt att överlåta högst ytterligare 15% av de aktier som Säljaren erhåller som köpeskilling
  • under perioden 2022-04-01 och 2022-06-30 äger Säljaren rätt att överlåta högst ytterligare 15% av de aktier som Säljaren erhåller som köpeskilling
  • efter 2022-10-01 äger Säljaren rätt att fritt överlåta erhållna aktier.
 

Tillträde till Säljarens aktier sker omgående. 

Emissionen innebär att antalet aktier ökar med 4 900 000, från 41 486 758 aktier till 46 386 758 aktier.


Denna information är sådan som ESEN eSports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-24 12:57 CET.

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN esports AB
+46 70 269 14 66

per@hagero.nu
 

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om ESEN eSports AB

Prenumeration