Publicerat: 2024-07-08 23:00:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Gosol Energy Group AB: GENOMFÖR KOSTNADSBESPARINGAR, DRAR NED TJÄNSTER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Energibolaget Gosol Energy genomför kostnadsbesparingar genom främst personalnedskärningar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Marknaden för solceller och batterier har varit svag senaste kvartalen. Antalet installationer har minskat kraftigt från föregående år och Gosol vidtar nu åtgärder. Primärt genom personalnedskärningar för att möta de lägre intäkterna.

Omorganiseringen innebär kostnadsbesparingar på cirka 3 miljoner kronor på årsbasis och får full effekt under det tredje kvartalet i år.

Givet koncernens fasta kostnader och vidtagna besparingsåtgärder, och förväntad bruttomarginal, är bedömning att koncernen behöver rörelseintäkter motsvarande ungefär 45 miljoner kronor på kvartalsbasis för att kunna generera ett positivt rörelseresultat.          
        

Läs mer om Gosol Energy Group AB