Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-25 17:29:23

Exalt AB: Styrelseledamot Christer Ljungberg har förvärvat aktier i Exalt

Exalts styrelseledamot Christer Ljungberg har idag förvärvat 81 067 st aktier i bolaget till kursen 0,44 kr. Christer Ljungberg äger nu totalt 1 081 067 st aktier i bolaget.

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Exalt AB

Prenumeration