Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-21 14:00:15

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund, värde 4,7 MSEK

Mölndal   2021-12-21                                                                                                                                                                                                                                                  

 

CGit har fått uppdraget att leverera en uppdatering och modernisering av Svenska Mässan Gothia Towers centrala IT-miljö. Syftet med Svenska Mässan Gothia Towers investering är att möta dagens komplexa utmaningar kring IT-säkerhet samt driftssäkerhet. 

” CGit är mycket glada och stolta över att ha fått förnyat förtroende att få levererar en så central del av Svenska Mässans Gothia Towers verksamhet, säger Mattias Bergkvist, VD på CGit.

Affären kommer att levereras under Q1, 2022.

CGit fortsätter att bygga sitt kunskapshus inom AI/Deep Learning.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:a december 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit

Prenumeration