Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-19 08:23:34

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB: ALPHAHELIX HAR ÅTERKÖPT 211 060 AKTIER

AlphaHelix har återköpt aktier för att primärt användas för bolagets framtida bonus system för anställda i koncernen. Bonus systemet innefattar ej personer i ledningen. Aktierna köptes till en GAV kurs om 1,12 SEK.

Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):
VD Mikael Havsjö
070 788 12 08
Mikael.havsjo@alphahelix.com

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975. Dotterbolaget Cybergene är pionjärer inom genetisk fosterdiagnostik sedan 2004.  
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

Prenumeration