Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-30 08:40:00

Recyctec Holding AB: Recyctec tecknar avtal med Comfortkedjan

Bolaget vill meddela att avtal är träffat med Comfortkedjan avseende inköp av glykol.

Comfortkedjan och Recyctec har inlett ett samarbete under vilket Comfortkedjans medlemmar ges möjlighet att anskaffa bolagets produkter. Avtalet omfattar samtliga av bolagets produkter samt även möjlighet att avropa All-Inclusive. Avtalet avser samtliga medlemmar i Comfortkedjan.

Comfortkedjan är en av Sveriges största installationskedjor, verksamma i hela Sverige på fler än 130 orter. Kedjan består av både medlemsföretag, delägare och dotterbolag och viktiga framgångsfaktorer är kombinationen av stark lokal förankring, hög kunskap och starkt entreprenörskap. Intresset för Bolagets produkter har både kommit från medlemmarna i kedjan samt från kedjans centrala inköpsfunktion, och har resulterat i ett centralt avtal för hela kedjan.

”Comfortkedjan och dess medlemmar ser att kraven på hållbarhet ökar kontinuerligt, så för oss och våra medlemmar är det viktigt att kunna möta den efterfrågan. Vi är därför glada att träffa avtal med Recyctec, då vi ser att de och deras produkter kan stärka vårt erbjudande till våra kunder. Vi ser fram emot att starta vårt samarbete med Recyctec.” säger Mikael Sörsten, inköpschef Comfortkedjan”

”För Recyctecs del är detta mycket positivt. En viktig del i hur vi kan få ut våra produkter är kontrakt med installatörer, då det är de som gör jobbet och ofta i realiteteten fattar beslut om vilka insatsvaror som skall vara del i specifika projekt. Utöver att det givetvis är positivt att få möjligheten till avsättning för våra produkter, så är det kanske än viktigare att skriva avtal med en så pass stor aktör som Comfortkedjan. Det är något som stärker vårt anseende, och som ger än mer tilltro till våra produkter och vårt varumärke.” säger Andreas Cederborg, vd på Recyctec.

Om Comfortkedjan:
Comfortkedjan är en av Sveriges största multidisciplinära kedjor inom VVS och el. Comfortkedjan finns i hela Sverige på mer än 130 orter och sysselsätter fler än 1 800 montörer.

För mer information, vänligen kontaka: 

Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

andreas.cederborg@recyctec.se
+46 70 882 64 00

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB

Prenumeration