Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-13 08:30:00

Plejd AB: Dubblad lönsamhet och fortsatt stark tillväxt

Andra kvartalet (april–juni 2022)

Nettoomsättningen uppgick till 106 392 tkr (79 885), vilket är en ökning med 33,2 % jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen uppgick till 58,6 % (54,5).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 911 tkr (16 422), vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 28,1 % (20,6).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 20 589 tkr (9 960), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,4 % (12,5).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,48 kr (0,72).

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

Halvåret (jan–juni 2022)

Nettoomsättningen uppgick till 205 698 tkr (154 089), vilket är en ökning med 33,5 % jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen uppgick till 58,8 % (55,0).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 58 462 tkr (34 378), vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 28,4 % (22,3).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40 446 tkr (21 256), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,7 % (13,8).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,96 kr (1,54).

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.)


VD har ordet

Dubblad lönsamhet och fortsatt stark tillväxt

Vi fortsätter året med ett starkt andra kvartal där vi ser en organisk tillväxt på 33 % och ett förbättrat rörelseresultat på hela 107 %. Värdet i installationer växer med cirka 37 % och lagerläggningen hos grossister är i det normala spannet för perioden. Även bruttomarginalen ökar till 58,6 % från 54,5 % för samma kvartal föregående år främst till följd av produktionsoptimeringar för våra volymprodukter.

Norge fortsätter växa kraftigt med 151 % i installationer med en tillväxtkurva som påminner om den vi såg i Sverige 2019. Sverige fortsätter att växa stabilt med en ökning om 20 % i installationer, även Finland och Nederländerna växer starkt i väntan på produktanpassningar.

Vi presenterade en ny produktkategori på Eliaden 2022, Norges största branschmässa. Kategorien är värmereglering och vi börjar med termostater för elburen golvvärme, där vi har identifierat både installations- och slutkundsfördelar. Med elektriker som huvudsakliga installatörer av termostater är det ett naturligt område att bredda vårt utbud inom. Inledningsvis blir Norge den marknad vi fokuserar på, då elburen golvvärme är ett av de vanligaste sätten att värma upp bostaden. I Sverige används elburen golvvärme främst i utrymmen som badrum och hall. Lansering av den nya produktkategorin väntas under 2023.

Vi kommer att medverka på Light + Building i Frankfurt 2–6 oktober 2022, vilket blir lite av startskottet för en bredare satsning i Europa. Förutom vårt ordinarie sortiment kommer vi att visa en del nya produkter, bland annat puckar för jalusistyrning. Jalusier är mycket vanligt i stora delar av Europa och genom att tillföra vårt ekosystem med smart styrning kommer vi kunna skapa mervärde för produkter som idag styrs manuellt.

Det oroliga omvärldsläget med högre räntor och inflation har ännu inte nämnvärt påverkat vår försäljning. För oss likt andra bolag kan läget komma att förändras då utvecklingen framåt är svår att bedöma.

Komponentsituationen i världen är oförändrad vilket innebär fortsatta utmaningar. Vi hanterar detta genom en snabb och agil omdesign av produkter och högre nivåer av lagerläggning, vilket leder till att vår leveransförmåga är fortsatt opåverkad.

Sammanfattningsvis ett starkt kvartal på vår utstakade väg med multidimensionell tillväxt under växande lönsamhet.

Babak Esfahani

VD

För ytterligare information

Telefon: 010 207 89 01

E-post: investor@plejd.com

Om bolaget

Plejd är en ledande nordisk leverantör av smart belysningsstyrning. Med användarupplevelsen i fokus görs smart belysningsstyrning enkel och tillgänglig för alla.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Plejd AB

Prenumeration