Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-14 13:23:05

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund, värde 8,4 MSEK.

Mölndal                                                                        2022-07-14


CGit tar ny order med ny kund, värde 8,4 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera en ny data management lösning till en av sina befintliga kunder. Lösningen bygger på den allra senaste tekniken inom datalagring kopplat till AI-Deep Learning plattformar. Kunden är verksam inom Automotive och arbetar med mjukvarulösningar för självkörande fordon. Ordern bygger på en utvärderingsprocess där kunden, under 60 dagar, får möjlighet att säkerställa att teknologin svarar upp till förväntningar och möter de uppsatta mål som kunden har som krav. I framtagandet av lösning så har andra lösningar diskuterats men CGit tillsammans med kunden har genom noga validering landat i denna lösning. Kunden har, i samråd med CGit, rätt att byta lösning. 

I och med den nya ordern som CGit levererar säkerställer kunden fortsatt utveckling av sin AI/Deep Learning plattform. 

- CGit tackar för förtroendet, det är inspirerande att få vara med när innovativa bolag, som befinner sig i den absoluta framkanten, tar nya tekniska kliv och vi får vara en del av den resan! säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

CGit fortsätter att bygga sitt kunskapshus inom AI/Deep Learning.

//
För mer information, kontakta bolaget på:
VD Mattias Bergkvist

Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14:e juli 2022.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 120 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 60 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit

Prenumeration