Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-10 14:56:12

Veteranpoolen: Produktionsdata för januari 2023

Veteranpoolen AB producerade ca 63 000 timmar under januari 2023 att jämföras med ca 57 000 timmar under januari 2022. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Veteranpoolen