Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-27 17:45:00

Amhult 2 AB: Amhult 2; Terrester AB har tecknat entreprenadavtal med K21 Entreprenad AB om byggnation av kv. Hercules (Amhult 108:4)

Pressmeddelande 02/23
2023-02-27


Terrester AB har tecknat avtal om totalentreprenad med fast pris utan index med entreprenören K21 Entreprenad AB gällande byggnation av kv. Hercules (Amhult 108:4) som består av 89 bostäder med hyresrätt om 1–5 ROK och garage under mark med plats för ca 99 bilar.

Terrester AB har tecknat avtal om totalentreprenad med fast pris utan index med K21 Entreprenad AB för byggnation av kv. Hercules (Amhult 108:4). Avtalet består av två delar, etapp 1 och etapp 2. Etapp 1 utgörs av hela garageplanet samt det norra huset med 40 hyresbostäder och påbörjas sommaren 2023. Etapp 2 utgörs av det södra huset med 49 hyresbostäder och är utformad som en ensidig option för Terrester AB att avropa. Inflyttning i både det norra och södra huset är beräknad till år 2025 och sker etappvis i takt med att husen färdigställs. Finansiering sker dels genom egen kassa, dels genom bankkrediter.


Kv. Hercules är den sista fastigheten med bostäder kvar att uppföra enligt detaljplanen för Amhult centrum. Att påbörja byggnation av fastigheten under år 2023 ligger i linje med bolagets strategi och bedömningen är att det inte finns några särskilda risker som skulle utge skäl för att frångå denna strategi. Samtliga bostäder uppförs med hyresrätt och garagets parkeringar kommer även kunna nås direkt från grannkvarteren kv. India genom biltunnel och kv. Spitfires västra hus genom gångtunnel.


Styrelseordförande Eigil Jakobsen meddelar att ”K21 Entreprenad AB har tidigare uppfört kv. India till full belåtenhet och det är med stort förtroende vi går in i ett nytt projekt med denna professionella entreprenör.”

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB