Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-10 13:17:27

Amhult 2 AB: Amhult 2: Årsredovisning 2022 nu tillgänglig

Pressmeddelande 05/23
2023-03-10
Amhult 2 AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2022 offentliggjorts. 

Bolagets årsredovisning kan beställas per post på adress Amhult 2 AB (publ), Postflyget 7, 423 37 Torslanda, eller, per e-mail på adress sofia@amhult2.se, eller, per telefon 031-92 38 35.

Årsredovisningen finns även att ladda ner på bolagets hemsida www.amhult2.se under ”Investerare & Media”.

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB