Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-10 14:18:47

Veteranpoolen: Produktionsdata för februari 2023

Veteranpoolen AB producerade ca 66 000 timmar under februari 2023 att jämföras med ca 65 500 timmar under februari 2022. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Veteranpoolen

Prenumeration