Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-24 08:50:00

Amnode AB: Amnode – Publicerar årsredovisning för 2022

Amnode publicerar inför framläggandet på årsstämman den 14 april 2023 i Gnosjö, årsredovisningen för verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 med revisionsrapport. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.amnode.se) samt på bolagets kontor (Kronobergsgatan 49, 3 tr, Stockholm). Årsstämmokommunikén 2023 publiceras den 14 april 2023

För mer information eller frågor kontakta styrelsens ordförande

Lars Save

070-590 18 22

info@amnode.se

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB