Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-24 13:32:05

JS Security Technologies Group AB: JS Securitys styrelseordförande avgår ur styrelsen

Niclas Folkesson, styrelseordförande och ledamot i JS Security, har på egen begäran beslutat att avgå. Niclas avgång föranleds av en uppkommen intressekonflikt, där Niclas i samråd styrelsen utsett styrelseledamot Anders Sandkvist Pätsi, som tillförordnad styrelseordförande.

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’), meddelar idag att Niclas Folkesson, styrelseordförande och ledamot i JS Security, har i samråd med styrelsen, beslutat att avgå på egen begäran med anledning av en uppkommen intressekonflikt.

Niclas har under sin tid som styrelseordförande, arbetat utifrån bolagets och aktieägarnas intressen. Med anledning av den uppkomna intressekonflikten beslutar Niclas Folkesson att avgå.

JS Securitys styrelse har utsett styrelseledamoten Anders Sandkvist Pätsi som tillförordnad styrelseordförande. Anders tillträder sin roll som tf styrelseordförande omgående.

‘’Vi är tacksamma för Niclas insatser som styrelseordförande och vill samtidigt uttrycka våra bästa önskningar för hans framtid", säger Mårten Bergsten, vd, JS Security

Enligt JS Securitys bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter. Efter Niclas Folkessons avgång kommer styrelsen att ha fyra (4) ledamöter, vilket uppfyller kraven i bolagsordningen.


Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-24 13:32 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk företagsgrupp som grundades 2019. Vi är specialiserade på avancerad informationssäkerhet och dokumenthantering inom Web3 för företag och organisationer. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB