Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-07 12:24:45

JS Security Technologies Group AB: Flaggningsmeddelande i JS Security

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag erhållit information om att aktieägaren Tommy Hammarström, genom avyttring av aktier i Bolaget passerat flaggningsgränsen om fem (5) procent.

Per dagens datum, 7 november 2023, äger Tommy Hammarström 2 013 457 aktier, motsvarande ca 4,96 % av röster och kapital i JS Security Technologies Group AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk företagsgrupp som grundades 2019. Vi är specialiserade på avancerad informationssäkerhet och dokumenthantering inom Web3 för företag och organisationer. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB