Press release from Companies

Published: 2023-11-17 09:00:00

Bogio Technologies AB: Försäljningen i oktober månad uppgick till 1978 ksek

Omsättningen för oktober månad 2023 blev 1978 ksek, att jämföras med 2888 ksek för oktober månad 2022. Omsättningen minskade därmed 32% gentemot föregående års siffror.

Q4 tar sin början med en något starkare start jämfört med Q3. Vi har framgångsrikt tecknat fler avtal med e-handlare som strävar efter att komma igång inför november, en månad som omfattar flera avgörande försäljningsdatum för e-handeln. Många bolag vi pratat med har genomfört strategiska kostnadsbesparingar under de tidigare månaderna för att positionera sig mer offensivt under denna betydelsefulla period på året.

Vi räknar dock inte med en snabb återhämtning utan har en fortsatt konservativ syn på omsättningsutvecklingen. Q4 är dock en stark period och vi förbereder oss nu för de intensiva dagarna i Black Friday veckan.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Dalebrant


 

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Bogio Technologies AB

fredrik.dalebrant@bogio.tech

www.bogio.tech

Bogio Technologies utvecklar en SMS-marknadsföringsplattform som hjälper e-handlare att analysera, optimera och automatisera sina SMS-kampanjer. Bolaget erbjuder en plattformslösning med olika licensalternativ, där kommunikationen hanteras genom användning av SMS. Bolagets kunder återfinns primärt i Norden men även på andra håll i världen. Bogio Technologies har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Läs mer hos Cision
Read more about Bogio Technologies AB