Press release from Companies

Published: 2024-01-15 09:30:00

Arcede Pharma AB: Inspelningar från Arcedes investerarpresentationer

I samband med pågående teckningsoption (TO1) har Arcede Pharma AB lagt ut presentationer samt intervjuer för investerare.

På den webbsända presentationen, som ägde rum den 10 januari 2024, deltog bolagets vd Mia Lundblad samt bolagets styrelseordförande Ingemar Kihlström. Även en separat presentation samt intervju med vd och ordförande finns tillgänglig via Biostock. Alla presentationer samt intervjuer finns tillgängliga på nedanstående länkar samt på Arcedes hemsida (www.arcedepharma.com).

https://www.youtube.com/watch?v=RF4XfsEs5_E

https://www.biostock.se/2024/01/biostock-investor-pitch-arcede-pharma/

https://www.biostock.se/2024/01/arcede-om-vd-bytet-och-forberedelserna-for-fas-i/

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Arcede Pharma AB