Published: 6/19/2019 5:27:54 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Redwood Pharma AB: SKA VERKA FÖR ATT KONVERTIBELLÅN FÖRSVINNER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Redwood Pharma kommer undersöka möjligheterna och verka för att den resterande delen av konvertibelfaciliteten elimineras eller reduceras.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen är av uppfattningen att faciliteten är mycket väl anpassad till bolagets behov, men att den senaste tidens diskussioner kring dylika finansieringslösningar kan ha andra och negativa effekter för bolaget och dess ägare.

Som en första åtgärd i denna riktning har bolaget tagit upp ett brygglån på 4,5 miljoner.

Konvertibelfaciliteten som uppgår till sammanlagt 15 miljoner kronor har fram till i dag utnyttjats till 5 miljoner kronor.

Fas 2-studiens kostnader för läkemedelskandidaten RP101 vid behandling av torra ögon löper enligt plan utan nämnvärda avvikelser eller fördyringar, uppger Redwood Pharma vidare.          
        

Read more about Redwood Pharma AB