Published: 8/20/2019 10:01:26 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Bahnhof AB: INVESTERAR 62 MLN KR I MOLNPLATTFORM, LANSERAR I HÖST

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade internetoperatören Bahnhof investerar närmare 62 miljoner kronor i bland annat en ny och skalbar molnplattform. Målet är att lansera en uppgradering av produktlinjen under hösten.

Det skriver Bahnhofs vd Jon Karlund i rapporten för det andra kvartalet.

"Målet med vår satsning är därför inte bara att sudda ut gränserna mellan traditionella bredbandstjänster och tjänster i datahallarna. Utan också att bygga en global community för molntjänster, där vi tar vår filosofi om öppenhet utanför Sveriges gränser. Vi räknar med en större lansering under hösten, där vi kan skörda frukterna av de satsningar som genomförts", skriver han.

Investeringarna har belastat resultatet under det första halvåret, då rörelsemarginalen försämrades till 10,0 procent (11,5). Rörelsemarginalen har också belastats av prishöjningar från underleverantörer i öppna stadsnät.

Jon Karlund riktar kritik mot att för stor del av makten över prissättningen av det digitala vägnätet hamnat hos externa kommunikationsoperatörer, vilket enligt Bahnhofchefen lett till prishöjningar som drabbar slutkunderna.

"Bahnhof har i detta sammanhang, gradvis men inte omedelbart, kompenserat för ökade kostnader i stadsnäten. Positiva effekter på rörelseresultatet kommer därför först att bli synliga under det tredje kvartalet", skriver Jon Karlund.

Han påpekar också att årets bästa månad hittills är juni, som uppvisade en rörelsemarginal på strax över 12 procent.          
        

Read more about Bahnhof AB