Published: 9/16/2019 10:10:00 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Compare-IT Nordic AB: NETTORESULTATET -1,3 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Compare-IT, ett teknikbolag inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet, maj-augusti, i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 på -1,3 miljoner kronor (-2,1).

Ebitda-resultatet förbättrades till -1,0 miljoner kronor (-1,7).

"Under perioden har bolagets personalkostnader minskat med drygt 27 procent genom att organisationen anpassats och kompetenser omfördelats. Övriga kostnader har minskats med drygt 45 procent. Sammantaget innebär detta att ebitda och ebit kraftigt förbättrats jämfört med första kvartalet föregående år", skriver Compare-IT i delårsrapporten.

Nettoomsättningen steg till 1,2 miljoner kronor (1,1).

"Huvuddelen av faktureringen utgjordes av leveranser till avtalskunder samt till projekt inom gruppbebyggelse. Totalt levererades system till ett 70-tal bostäder. Ett flertal prognostiserade leveranser, till både avtalskunder och projektkunder har förskjutits till kommande kvartal", skriver bolaget.

Generellt sett är startsträckan för att få leverera ny teknik till nybyggnation lång och då speciellt till lägenhetssegmentet, där man avvaktar i väntan på att någon ska ta initiativet, uppger Kerstin Lindkvist Toms, vd för Compare-IT, i delårsrapporten.          
        

Read more about Compare-IT Nordic AB