Published: 5/9/2019 8:27:46 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Angler Gaming plc: Angler Gaming ökar omsättning men minskar vinsten - vinsten steg mot fjärde kvartalet

Bettingbolaget Angler Gaming ökade omsättningen men minskade vinsten i det första kvartalet. Jämfört med det fjärde kvartalet ökade dock resultatet. Spelbolaget vittnar om en tuffare svensk marknad.

Omsättningen uppgick till 6,3 miljoner euro (4), en ökning med 58 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 1,2 miljoner euro (1,4), med en rörelsemarginal på 19,0 procent (35,0).

Resultatet före skatt var 1,1 miljoner euro (1,4).

Resultatet efter skatt blev 1,1 miljoner euro (1,3), en minskning med 15 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,0146 euro (0,0178), vilket innebär en minskning med 18 procent mot föregående år.

Kundernas insättningar ökade med 141 procent till 16,3 miljoner euro medan antalet kunder steg med 2,5 procent till 36 100 stycken. Antalet aktiva kunder ökade med 57,1 procent till 33 303 stycken.

Angler Gaming ser en mer utmanande svensk marknad efter regleringen. Spelbolaget bedömer dock att man är agila och kostnadseffektiva.

"Koncernen är inte beroende av Sverige, men vi ser det som en viktigt framtida marknad", skriver vd Thomas Kalita i rapporten.


Angler Gaming, MEUR Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 6,3 4 57,5%
Rörelseresultat 1,2 1,4 -14,3%
Rörelsemarginal 19,0% 35,0%
Resultat före skatt 1,1 1,4 -21,4%
Nettoresultat 1,1 1,3 -15,4%
Resultat per aktie, EUR 0,0146 0,0178 -18,0%

Read more about Angler Gaming plc