Published: 7/15/2019 9:16:06 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Alteco Medical AB: Alteco Medicals ordförande Anders Althin köper 100 000 aktier

Medicinteknikbolaget Alteco Medicals styrelseordförande Anders Althin har den 11 juli köpt 100 000 aktier i bolaget. Aktierna köptes till en kurs på 90 öre per aktie, en affär på 90 000 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Read more about Alteco Medical AB