Published: 8/30/2019 8:33:35 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Ortoma AB: Ortoma genomför nyemission på 70 miljoner kronor

Medicinteknikbolaget Ortoma har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigande från årsstämman att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren är 1:7, vilket innebär att sju befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 31 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 9 september och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 10 september. Teckningstiden löper från 13 september till 27 september och handel med teckningsrätter löper från 13 september till 25 september.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 70 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till 3,6 miljoner kronor.

Ortoma har på förhand erhållit teckningsåtaganden om 24,6 miljoner kronor motsvarande 35,2 procent av nyemissionen, från ett antal större aktieägare, vissa styrelseledamöter och nyckelpersoner, däribland från styrelseordförande Gunnar Németh 0,9 miljoner kronor, vd Linus Byström 1,5 miljoner kronor, storägare Roy Forslund 12,2 miljoner kronor och styrelseledamöterna Peter Möller och Jonny Nordqvist med 5 miljoner kronor vardera, vilket överstiger parternas pro rata-andelar.

Roy Forslund, Peter Möller och Jonny Nordqvist avser att till stor del betala för nya aktier i företrädesemissionen genom kvittning mot utestående brygglån om totalt 21 miljoner kronor.

Likviden från företrädesemissionen möjliggör fortsatt arbete med kommersialiserings- och M&A-alternativ, uthållighet i förhandlingar samt ökad bredd i produktutvecklingen i syfte att möta specifika behov hos potentiella partners alternativt uppköpare.

Read more about Ortoma AB