Published: 6/16/2020 1:18:11 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Angler Gaming plc: ÄR NOG EN BRA AKTIE ATT ÄGA, KÖP - AFV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Affärsvärlden rekommenderar köp av aktien i Angler Gaming, som handlas på marknadsplatsen Spotlight. Sett till siffrorna är bolaget undervärderat, men transparensen är låg, menar tidningen.

"Det finns även gott om orosmoment då den absolut största delen av intäkterna och tillväxten kommer från de oreglerade marknaderna. Detta höjer risken väsentligt", skriver Affärsvärlden, som dock menar att bolaget har en "slående fin historik".

Bolaget har, enligt Affärsvärlden, en liten och effektiv organisation med få anställda och binder lite kapital vilket möjliggör stor utdelning.

"Tror man utvecklingen kan fortsätta är det nog en bra aktie att äga", skriver tidningen.          
        

Read more about Angler Gaming plc