Published: 9/16/2019 10:03:52 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Compare-IT Nordic AB: Compare-IT ökar intäkterna och minskar förlusten i första kvartalet

Teknikbolaget Compare-IT redovisar ökande intäkter och minskad förlust i första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, maj till juli, jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 1,2 miljoner kronor (1,1), en ökning med 9 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda-resultat blev -1,0 miljoner kronor (-1,7).

Resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (-2,1). Resultat per aktie hamnade på -0,15 kronor (-0,24).

Resultatförbättringen förklaras främst av att personalkostnaderna och övriga kostnader har minskat kraftigt.

Faktureringen ökade med nästan 10 procent under första kvartalet jämför med motsvarande period föregående år. Huvuddelen av faktureringen utgjordes av leveranser till avtalskunder samt till projekt inom gruppbebyggelse. Totalt levererades system till ett 70-tal bostäder. Ett flertal prognostiserade leveranser, till både avtalskunder och projektkunder har förskjutits till kommande kvartal

Bolaget har slutfört en nyemission som tillförde 8,0 miljoner kronor efter emissionskostnader om 0,7 miljoner kronor.


Compare-IT, Mkr Q1-2019/2020 Q1-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 1,2 1,1 9,1%
EBITDA -1,0 -1,7
Nettoresultat -1,3 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,15 -0,24

Read more about Compare-IT Nordic AB