Published: 10/23/2019 12:43:26 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB: Quiapeg Pharmaceuticals tecknar utvärderingsavtal med kinesiskt bolag

Läkemedelsbolaget Quiapeg Pharmaceuticals har tecknat ett så kallat MTA, Material Transfer Agreement med det kinesiska bolaget Chongqing Peg-Bio Bopharm. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet innebär att det kinesiska bolaget får rätten att under en begränsad tid låta utvärdera en skräddarsydd linker ur Quiapegs teknologiplattform Uni-Qleavers bibliotek tillsammans med en specifik kandidatsubstans i Peg-Bios pipeline.

Målsättningen är att förbättra kandidatsubstansens farmakokinetiska egenskaper med hjälp av den skräddarsydda och frisättningsbara linkern. Quiapeg erhåller för rätten att utvärdera den skräddarsydda linkern under en begränsad tid en mindre summa pengar. Om utvärderingen faller väl ut är parterna överens om att inleda förhandlingar om ett licensavtal.

Read more about QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB