Published: 11/7/2019 12:58:01 PM

Angler Gaming: Värd att fiska upp - Penser

Vi initierar bevakning på bolaget Angler Gaming.

Bolaget är aktivt inom i-gaming, en bransch med hög strukturell tillväxt. Onlinespel om pengar utgör i dagsläget knappt 5-10% av det totala spelöverskottet som uppgår till ca 300 miljarder USD. Konvertering ifrån landbaserat spel väntas bidra till en tillväxt om 8-12% årligen för branschen.

Angler visar något av de starkaste operationella nyckeltalen bland spelbolagen på börsen, en orsak till detta är att man äger sin egen plattform vilket håller nere kostnaderna och är tämligen unikt för mindre spelbolag. De starka operationella nyckeltalen resulterar i starka finansiella nyckeltal i form av en ROE om ca 60% och en cashflow field på 11% på 2019 års estimat.

Vi ser ett motiverat värde om 11,5-12,5 kr vilket gör att vi ser en hög potential i aktien. Bolaget har en stark balansräkning men vi ser vissa regulatoriska risker på de marknader där bolaget verkar, vilket gör att vi ser en medelhög risk.


Länk till uppdragsanalys: https://links.penser.se/f/a/angl_20191107.pdf


Link to the analysis

Read more about Angler Gaming plc