Published: 11/11/2019 12:31:39 PM

Insplorion: Kommersialisering 2019 ligger fast - Penser

Insplorion redovisade en försäljning på 733 tkr i Q3’19, baserat på försäljning av två Acoulyte-instrument, ett till Kao Corporation i Japan, vilket är kommunicerat sedan tidigare, samt även ett till Rice University i Houston, USA.

Detta begränsade förlusten efter avskrivningar till 2 mkr i Q3’19 i väntan på vidare kommersialisering, vilken står för dörren.

Vi ser en hög potential till hög risk i Insplorion, som nu är väl kapitaliserade inför fortsatt kommersialisering. Nyheter rörande denna kommer att vara den viktigaste drivkraften för aktien framöver. Vi har höjt våra prognoser avseende försäljning med ca 10 % per år framöver efter rapporten, baserat på den successivt allt stabilare takten i försäljningen av instrument, men lämnar i stort sett de förväntade kostnaderna intakta.

Länk till uppdragsanalys nedan


Link to the analysis

Read more about Insplorion AB